Welkom bij Pernot

Even voorstellen. Mijn naam is Roger Pernot en heb in 1997 een verpleegkundige opleiding (HBO-V) op niveau 5 afgerond. Vanaf 1 januari 2009 ben ik werkzaam als zelfstandig verpleegkundige(zzp’er) in de zorg. Daarnaast ben ik sinds 1997 werkzaam op verschillende open en gesloten opname afdelingen van verschillende grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg.

Verpleegkundige zorg en begeleiding

Mijn taken zijn gericht op het geven van zorg en het organiseren van zorg bij cliënten. Bij het verlenen van de zorg staan uw wensen als cliënt centraal. Mijn doel hierbij is om u als zorgvrager optimale verpleegkundige, verzorgende en/of begeleidende zorg te geven in Sittard-Geleen en omgeving (in een straal van 25km). Hierbij werk ik op basis van Zin (Zorg in natura) zorg van de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Beekdaelen en Stein, een persoonsgebonden budget(WMO of Wlz) of op particuliere basis. Sinds 2016 ben ik zorgaanbieder binnen bovenstaande gemeentes. Om continuïteit van zorg en begeleiding te kunnen bieden werk ik samen met 2 andere gediplomeerde collega’s in een maatschap genaamd Compaen.

Welke zorg kan ik onder andere aan u bieden:

Ondersteunende begeleiding : Begeleiding bij activiteiten buitenshuis, waarbij u hulp nodig heeft. Dit kan bijv. zijn hulp bij het bezoek aan een zwembad, bibliotheek of winkel, woning zoeken, maar ook hulp bij contacten met instanties, begeleiding tijdens een bezoek aan de huisarts of specialist enz.

Activerende begeleiding. Begeleiding, die erop gericht is u ( weer ) te leren om te gaan met uw beperking/mogelijkheden. Voorbeelden zijn: ambulante woonbegeleiding gericht op het zelfstandig wonen, het leren organiseren van het huishouden en alles wat hierbij komt kijken, invulling geven aan of zoeken naar een gewenste dagbesteding.

Persoonlijke verzorging/verpleging : Zoals hulp geven aan de zorgvrager bij het wassen/ douchen, aankleden ( zo nodig met behulp van haptonomische verplaatsingstechnieken ), verpleegtechnische handelingen uitvoeren (stomazorg, spuiten, medicatie enz. ), bed opmaken, verzorgen van een maaltijd, boodschappen doen.

Hulp bij de aanvraag en de administratie van het persoons gebonden budget (PGB) of Zin zorg (WMO, WLZ).